Đời sống

Huy động toàn bộ nguồn lực để xử lý tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trong du lịch

Nguyễn An Bình
Nhận thức được tình hình ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, sáng ngày 16/02, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với các bên liên quan tổ chức lễ khởi động dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.

Ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề thách thức lớn trên toàn cầu do gây ra những tác động rất nguy hại tới môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Nhằm quản lý hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải, trên thế giới, các quốc gia và các tổ chức quốc tế đã có nhiều chiến dịch, sáng kiến ở các cấp độ khác nhau nhằm sớm hiện thực hoá các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. Ngày càng có nhiều quốc gia nêu ra các sáng kiến tuyên bố khu vực nhằm kêu gọi hành động toàn cầu về ô nhiễm nhựa, xem xét đến các yếu tố có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

screenshot-2023-03-03-150654-1677830920.png
Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam"

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”, diễn ra vào sáng nay (16/02) tại Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: "Trong những năm gần đây, tăng trưởng của ngành du lịch đã góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, hoạt động của du khách cũng góp phần làm tăng rác thải nhựa ra môi trường. Đây là trách nhiệm của ngành du lịch, đối tượng hướng đến của dự án sẽ là đối tượng kinh doanh và hoạt động du lịch, bởi vì họ làm tốt việc của mình thì mới thu hút được du khách. Rác thải là thứ dễ nhìn và dễ bị phản ánh, tác động trực tiếp đến thu nhập của ngành du lịch, do đó, đây là việc phải làm ngay, làm trước."

screenshot-2023-03-03-150723-1677830920.png
Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam

"Những người làm du lịch phải đi tiên phong. Sau khi thí điểm áp dụng tại 2 tỉnh Ninh Bình và Quảng Nam, chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch hành động và tiêu chí cụ thể cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện, nhân rộng ra toàn quốc. Sau đó sẽ trao danh hiệu doanh nghiệp xử lý rác thải tốt nhất. Đây là vinh dự và niềm tự hào cho các doanh nghiệp du lịch khi triển khai dự án này!", ông Vũ Thế Bình nhấn mạnh.

Dự án hướng tới mục tiêu thúc đẩy các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.

Trong đó, nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân, khách du lịch về giảm thiểu rác thải nhựa được nâng cao thông qua các hoạt động truyền thông. Các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa được triển khai thí điểm tại một số nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch tại 2 tỉnh Ninh Bình, Quảng Nam và được phổ biến, nhân rộng trên phạm vi cả nước. Dự án cũng nhằm xây dựng, áp dụng thí điểm và ban hành “Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa”, ban hành kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch, xây dựng và vận hành ứng dụng (apps) về quản lý rác thải nhựa.

screenshot-2023-03-03-150735-1677830920.png
 

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên quốc gia (Văn phòng điều phối Chương trình quốc gia) nhận định, để thực hiện dự án này cần tiếp cận từ đầu nguồn thải. Nếu làm tốt công tác phân loại tại nguồn sẽ giảm được 60-70% lượng rác thải. Các doanh nghiệp du lịch phải tích cực vào cuộc. Xây dựng những sản phẩm du lịch giảm nhựa; thực hiện quảng bá chương trình thúc đẩy giảm rác thải trong lĩnh vực du lịch;...

Nhằm quản lý hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, trên thế giới, các quốc gia và các tổ chức quốc tế đã có nhiều chiến dịch, sáng kiến ở các cấp độ khác nhau nhằm sớm hiện thực hoá các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh, đây là chương trình rất có ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực phục hồi du lịch, gắn với tư duy mới, định hướng mới là phát triển du lịch xanh, bền vững. Dự án này có tác động thiết thực đối với ngành du lịch, đã quan tâm chú trọng đến chiều sâu để du lịch Việt Nam đi đúng hướng hơn, bền vững hơn; bám sát, tiệm cận với du lịch khu vực và thế giới, vươn lên xứng tầm.

Ông kỳ vọng sự vào cuộc của các doanh nghiệp du lịch, địa phương và vai trò trung tâm của Hiệp hội Du lịch Việt Nam để kết nối các chương trình, chính sách của ngành du lịch nhằm lan tỏa rộng rãi đến các cơ sở dịch vụ, người làm du lịch. Ngành sẽ ban hành tiêu chí quy định những nội dung cụ thể để triển khai dự án hiệu quả.

screenshot-2023-03-03-150828-1677830920.png
Ông Phùng Quang Thắng - Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam - Cán bộ phụ trách Dự án

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chủ động huy động các nguồn lực, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp thành viên trong vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa. Dự án sẽ được triển khai trong 2 năm 2023-2024 với 3 hợp phần chính: Truyền thông nâng cao nhận thức về giảm rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch; thí điểm áp dụng các giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa tại một số khu/điểm du lịch tại Ninh Bình và Quảng Nam, áp dụng thí điểm và ban hành “Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa”; xây dựng kế hoạch hành động về giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch và ứng dụng quản lý rác thải nhựa đối với doanh nghiệp du lịch.

T.Đ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN