Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam: NSƯT Hương Giang ra mắt MV “Âm vang Trường Sơn”

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam: NSƯT Hương Giang ra mắt MV “Âm vang Trường Sơn”

Link nội dung: https://nguyenhuonggiang.vn/ky-niem-79-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-nsut-huong-giang-ra-mat-mv-am-vang-truong-son-a145.html